Reklamacje

Reklamacja
 
 
Płytki kamienne są produktem naturalnym

Decydując się na zakup materiałów naturalnych, należy wziąć pod uwagę, że różnice w kolorze oraz strukturze materiału są rzeczą naturalną.
Ewentualne różnice w kalibracji płytek są spodowane naturalną strukturą i ręcznym przerobem materiału, nie rozróżniamy gatunków.

Zalecamy zastosowanie się do poniższych zasad poprawnego montażu w celu ochrony i utrzymania właściwości produktów naturalnych zarówno w trakcie jak i po zamontowaniu:
  • Przed rozpoczęciem użytkowania elementów kamiennych należy poddać je oczyszczeniu (pyły naturalne, łuski, zabrudzenia po przerobi itp:.).
  • Montując elementy kamienne w kolorze jasnym oraz białym należy zastosować klej odpowiedni do danego materiału, (najlepiej wykonać próbę czy zastosowany klej nie przebarwia).
  •  Po ułożeniu kamienia zaleca się impregnajcę w celu zabezpieczenia przed: a)  możliwością wystąpienia przebarwień oraz tzw. wykwitów, ścieraniem, możliwością blaknięcia w wyniku stosowania środków chemicznych służących do czyszczenia powierzchni oraz zagwarantuje trwałe wiązanie między elementami kamiennymi.
  • Zwrot, wymiana lub reklamacja po ich zamontowaniu  bądź niewłaściwej impregnajci nie będzie możliwa.

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony lub stwierdziłeś inną niezgodność towaru z zawartą umową, a towar nabyłeś jako konsument, masz prawo złożyć reklamację na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. „o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego”. Co do zasady, wadliwy towar powinien zostać odesłany do sprzedawcy, aby umożliwić mu zbadanie zasadności reklamacji.

Reklamacja z powodu uszkodzenia towaru w trakcie transportu

Stan dostarczonej przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera przed podpisaniem odbioru  na liście przewozowym. Sprawdzenie stanu dotyczy zarówno jego opakowania jak i zawartości.
Jeżeli sprawdzenie stanu przesyłki nie jest możliwe w obecności kuriera, należy podpisać list przewozowy z adnotacją „Towar przyjęto warunkowo bez sprawdzenia”.  W  tym przypadku, po odkryciu uszkodzenia przesyłki, należy w ciągu 7 dni zgłosić do firmy kuriera prośbę o jego przybycie w celu spisania protokołu szkody.
Przyjęcie przesyłki bez stosownej adnotacji oznacza brak zastrzeżeń ze strony odbiorcy i powoduje wygaśnięcie prawa do roszczeń wynikających z powodu uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu.
Przed podpisaniem protokołu szkody zaleca się skontrolowanie treści wpisanych przez kuriera co do adekwatności z zaistniałą sytuacją.
W miarę możliwości prosimy o wykonanie zdjęć uszkodzonej przesyłki.
Uszkodzony towar należy przechować do czasu rozpatrzenia reklamacji przez kuriera.